De infowijzers bundelen alle informatie op één plaats zodat ze toegankelijk wordt voor iedereen (multidisciplinaire teams, provinciale kantoren, betrokkenen uit het werkveld, provinciale evaluatiecommissies, de werkgroepen...).


Infowijzer - Inhoudelijke module biedt informatie over stoornissen en de persoonsvolgende financiering (PVF), alsook verduidelijking van een aantal begrippen.


Infowijzer - Procedurele module biedt informatie over formeel-juridische onderwerpen.


Infowijzer - Module hulpmiddelen en aanpassingen biedt informatie over de hulpmiddelen die door het VAPH kunnen worden terugbetaald.