Vaststelling van de ondersteuningsbehoeftes op het vlak van hulpmiddelen en aanpassingen

1. Inleiding

De vaststelling van de ondersteuningsbehoeftes op het vlak van hulpmiddelen en aanpassingen gebeurt in de Module D van het multidisciplinair verslag. 

Deze module bestaat uit een adviesrapport dat wordt ingevuld door het multidisciplinair team (MDT). Met dit adviesrapport adviseert het team het VAPH over de toekenning van een vergoeding voor specifieke hulpmiddelen of aanpassingen.

Deze informatie wordt vervolgens bezorgd aan de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) die zal oordelen over de functiebeperkingen en interventieniveaus. Meer informatie over deze procedure vind je in de procedurele module onder het luik Provinciale Evaluatiecommissie.


2. Opmaak van het verslag

De MDT-medewerker kan de benodigde gegevens van Module D invoeren via de online-applicatie 'Helios'. Informatie over deze applicatie kan u vinden in de helioshandleiding

✎ Schets een volledig beeld bij de motivering van de aangevraagde hulpmiddelen, waarbij er geen tegenstrijdige informatie wordt vermeld. Geef hierbij ook aan welke alternatieven reeds werden overwogen. Informatie van een huisbezoek of fotomateriaal kan steeds een meerwaarde bieden bij deze motivering.
Vul het tabblad IJH enkel in voor dossiers van minderjarigen. Voor een meerderjarige is het belangrijk om gelijkaardige informatie op te nemen in module D (adviesrapport) en niet in het tabblad IJH.

Het adviesrapport wordt inhoudelijk opgemaakt volgens de methode voor persoonlijke adviesverlening van het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC). Het adviesrapport bevat onder andere de motivatie voor de aanvraag en andere noodzakelijke elementen zoals het globaal beeld van de beperkingen die belangrijk zijn om te oordelen over de vraag voor hulpmiddelen of aanpassingen.

Het team toont ook aan dat de gevraagde ondersteuning de goedkoopst adequate oplossing is aan de hand van:

  • een omschrijving van de probleemactiviteit(en);
  • een omschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van de betrokkene;
  • de functionele en technische eisen waaraan de oplossing moet voldoen;
  • overwogen maar niet-gekozen alternatieven aangevuld met:
    • de motivatie van de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte in het daartoe bestemde vak (!) indien dit van toepassing is;
    • een offerte of factuur voor de gevraagde hulpmiddelen waarvoor de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) een beslissing moet nemen. De items op de offerte komen overeen met de aangevraagde, omschreven en gemotiveerde items in het adviesrapport. Uit het adviesrapport en de offerte is duidelijk wat elk item precies is, waarvoor het dient en waarom het voor betrokkene noodzakelijk is.

➥ Meer informatie hierover kan u vinden in de rubriek het goedkoopst-adequate hulpmiddel in de module hulpmiddelen en aanpassingen.

➥ Het KOC organiseert jaarlijks een opleiding voor MDT-medewerkers over de methode voor persoonlijke adviesverlening. Meer informatie over de advisering van hulpmiddelen en aanpassingen en de opleidingen die hiermee verband houden, kan u vinden via www.hulpmiddeleninfo.be.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be

Heb je praktische en technische vragen met betrekking tot Helios? 
Mail naar helioshelpdesk@vaph.be

Wens je meer informatie over de applicatie Helios? 
Comments