Motorische stoornis

1.  Wat is een motorische stoornis

Bij motorische stoornis wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten van motorische handicap, op basis van de aard van de stoornis die aan de grondslag ligt van de beperkingen.

1.1.  Aard van de handicap

1.1.1. Centrale oorsprong

Hierbij gaat het om beperkingen inzake mobiliteit ten gevolge een stoornis van centrale oorsprong:

- hersenverlamming/cerebral palsy/cerebrale parese/infantiele encefalopathie
- sclerosis multiplex (+ vergelijkbare degeneratieve neurologische aandoeningen: ALS, Friedreich, Huntington…)
- spina bifida
- myopathie (spierziekten, neuro-musculaire aandoeningen)
- verworven ernstige motorische stoornissen

1.1.2. Anatomische afwijking

Hierbij gaat het meestal om beperkingen inzake mobiliteit ten gevolge van een afwezigheid of afwijking van anatomische structuren:

- dysmelie (congenitale afwijkingen aan de ledematen)
- kinderverlamming of poliomyelitis
- afwijkingen van het skelet of de ledematen
- alle andere motorische stoornissen 

1.2.  Ernst van de handicap

De ernst van de handicap moet beoordeeld worden in functie van de hoogte van de zorgbehoefte. Om de ernst van de motorische beperkingen in te schatten, kan gebruik gemaakt worden van de toetstabel 'typering licht/matig/ernstig/afunctioneel m.b.t. motorische beperkingen'.
Toetstabel typering motorische beperkingen

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be
Comments