Objectivering ondersteuningsnood

1. Inleiding

De objectivering van de ondersteuningsnood gebeurt in Module B van het multidisciplinair verslag. 

Deze module moet worden ingediend door het MDT wanneer de persoon een persoonsvolgend budget wil aanvragen bij het VAPH. Dit kan vanaf de leeftijd van 17 jaar. Vanaf deze leeftijd kan dus ook de ondersteuningsnood geobjectiveerd worden aan de hand van een beschrijvende objectivering of een ZZI-afname. Een MDT-medewerker verzamelt de nodige geobjectiveerde gegevens opdat een budgetcategorie voor de betrokkene kan bepaald worden. Deze module wordt niet ter beoordeling voorgelegd aan een evaluatiecommissie, hiervoor geldt gemachtigde indicatiestelling. 

2. Gegevens verslag

Hieronder zie je een oplijsting van de verschillende stappen die bij de opmaak van module B moeten gevolgd worden. Via onderstaande linken krijg je meer uitleg bij elk onderdeel.


3. Hergebruiken ZZI-verslag

Een ZZI-afname kan hergebruikt worden indien er geen (fundamentele) wijzigingen hebben voorgedaan in de situatie van de cliënt die de ondersteuningsnood kunnen beïnvloeden. Indien de cliënt de gegevens van de eerdere inschaling niet wenst te gebruiken en bijgevolg een nieuwe ZZI-inschaling wenst, moet dit gevolgd worden. Het akkoord van de cliënt is steeds noodzakelijk bij het hergebruiken van een inschaling, in welke context dan ook. Bij het hergebruiken van een eerdere ZZI-afname, worden volgende richtlijnen in Helios vooropgesteld:
✎ In het veld "opmerkingen" kunt u aangeven dat u een eerder afgenomen ZZI hergebruikt.
✎ In het veld "akkoord klant" kunt u aangeven dat de ondersteuningsnood van de cliënt niet gewijzigd is en men akkoord gaat om een eerder afgenomen ZZI te hergebruiken.
✎ Voeg het akkoord van de klant toe als bijlage.

Voor het hergebruiken van een ZZI ontvangt u geen nieuwe schuldvordering.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be