Objectivering ondersteuningsnood

1. Inleiding

De objectivering van de ondersteuningsnood gebeurt in Module B van het multidisciplinair verslag. 

Deze module moet worden ingediend door het MDT wanneer de persoon een persoonsvolgend budget wil aanvragen bij het VAPH. Dit kan vanaf de leeftijd van 17 jaar. Vanaf deze leeftijd kan dus ook de ondersteuningsnood geobjectiveerd worden aan de hand van een beschrijvende objectivering of een ZZI-afname. Een MDT-medewerker verzamelt de nodige geobjectiveerde gegevens opdat een budgetcategorie voor de betrokkene kan bepaald worden. Deze module wordt niet ter beoordeling voorgelegd aan een evaluatiecommissie, hiervoor geldt gemachtigde indicatiestelling. 

2. Gegevens verslag

Hieronder zie je een oplijsting van de verschillende stappen die bij de opmaak van module B moeten gevolgd worden. Via onderstaande linken krijg je meer uitleg bij elk onderdeel.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be