Stap 3. Bepalen van de budgetcategorie

Bij de derde en laatste stap van Module B wordt de budgethoogte bepaald. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de gevraagde budgetcategorie als met de geobjectiveerde budgetcategorie. Een vergelijking van beide budgetcategorieën levert uiteindelijk de toe te wijzen budgetcategorie op. 

Om deze toe te wijzen budgetcategorie te bepalen, moeten drie tussenstappen doorlopen worden. Via onderstaande linken vind je meer informatie bij elke tussenstap.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be