Stap 3.2. Bepalen van de geobjectiveerde budgetcategorie

Wanneer de ondersteuningsnood werd geobjectiveerd aan de hand van een beschrijvende objectivering, wordt de geobjectiveerde budgetcategorie ingeschat door het MDT. Op basis van beschrijvende informatie kan het MDT echter enkel een geobjectiveerde budgethoogte bepalen tussen budgetcategorie I en IV. Wanneer het MDT van mening is dat de persoon op basis van de objectivering recht heeft op budgetcategorie V of hoger, moet er een ZZI worden afgenomen.

Bij de afname van het ZZI wordt de geobjectiveerde budgethoogte bepaald op basis van de B- en P-waarden die als resultaat van het ZZI bekomen worden. Welke geobjectiveerde budgetcategorie correspondeert met welke combinatie van B- en P-waarden, kan afgelezen worden in onderstaande tabel. 

Tabel. Budgetcategorieën, gewichten, zorgzwaarte en vereiste objectivering
Budgetcategorieën, gewichten, zorgzwaarte en vereiste objectivering


Na het bepalen van de gevraagde en de geobjectiveerde budgetcategorie kan het MDT overgaan naar de derde en laatste tussenstap, het bepalen van de toe te wijzen budgetcategorie.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be
Comments