Stap 3.3. Bepalen van de toe te wijzen budgetcategorie


De toegewezen budgetcategorie wordt als volgt bepaald:
  • Indien de gevraagde budgetcategorie hoger is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de geobjectiveerde budgetcategorie toegewezen. 
  • Indien de gevraagde budgetcategorie lager is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de gevraagde budgetcategorie toegewezen

Bij deze redenering wordt rekening gehouden met twee basispremissen: Je krijgt niet meer budget dan wat je vraagt en je krijgt niet meer budget dan wat je nodig hebt op basis van je ondersteuningsnood. De persoon krijgt dus altijd wat hij/zij vraagt, tenzij hij/zij minder nodig heeft. Daarnaast krijgt de persoon ook steeds wat hij/zij nodig heeft, tenzij hij/zij minder vraagt.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be
Comments