Stap 2a. Beschrijvende objectivering

Bij de beschrijvende methode wordt voor verschillende levensdomeinen nagegaan in welke mate een persoon met (een vermoeden van) een handicap hierbinnen beperkingen ervaart. De MDT-medewerker kan in de online-applicatie 'Helios' per levensdomein een beschrijving van de beperkingen toevoegen. Informatie over deze applicatie kan u vinden in de helioshandleiding. 

Volgende levensdomeinen en subdomeinen worden bevraagd: 
  • communicatie
  • zelfredzaamheid: hygiëne, huishouden, boodschappen, voeding, administratie, financiën, mentale functies, dagbesteding en varia
  • mobiliteit: binnenshuis / buitenshuis, trappen, transfers en vervoer
  • deelname aan het maatschappelijke leven: omgevingsfactoren en persoonlijke factoren
  • gedrag 
Om de MDT-medewerkers handvatten te geven bij het opstellen van deze beschrijvende objectivering, is elk levensdomein en subdomein in het multidisciplinair verslag voorzien van enkele richtvragen. Daarnaast kan er per levensdomein een extra motivering worden gegeven in een optioneel tekstveld. Indien een bepaald levensdomein niet van toepassing zou zijn voor een persoon, hoeft dit niet ingevuld te worden. 

In een aantal gevallen moet de beschrijving worden aangevuld met een bijkomende schaal ter objectivering:
  • Indien het MDT van mening is dat er beperkingen zijn op het vlak van ‘zelfredzaamheid’, moet het beschrijvende luik aangevuld worden met de ‘Vragenlijst Zelfredzaamheid’. 
  • Indien het MDT van mening is dat er beperkingen zijn op het vlak van 'gedrag', moet bijkomstig de ‘Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen’ worden afgenomen. 

Na het doorlopen van de tweede stap, het objectiveren van de ondersteuningsnood, kan overgegaan worden naar de derde stap. Deze derde en laatste stap houdt in dat het MDT de budgetcategorie van de persoon gaat bepalen. Hoe deze budgetbepaling precies verloopt, vind je door op onderstaande link te klikken.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be

Heb je praktische en technische vragen met betrekking tot Helios? 
Mail naar helioshelpdesk@vaph.be

Wens je meer informatie over de applicatie Helios? 

Comments