Stap 1. Bepalen van de methode van objectivering

Een eerste stap bij de opmaak van Module B van het multidisciplinair verslag is nagaan welke methode van objectivering nodig is om de ondersteuningsnood van de persoon in kaart te brengen. Er zijn twee mogelijke manieren om de nood aan ondersteuning te objectiveren: enerzijds aan de hand van beschrijvende informatie, eventueel onderbouwd met schalen, of anderzijds aan de hand van het zorgzwaarte-instrument (ZZI). 

Om te bepalen welke methode van objectivering vereist is, moeten twee tussenstappen doorlopen worden. Via onderstaande linken vind je meer informatie bij elke tussenstap.


In infonota 1607 werd de bepaling van de methode van objectivering verder toegelicht. Om deze bepaling te automatiseren, werd een Excel-tool opgesteld. Deze kunt u hieronder in bijlage terugvinden. 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be