Stap 2b. Objectivering door ZZI

In een aantal gevallen volstaat het niet om de ondersteuningsnood te objectiveren aan de hand van louter beschrijvende informatie (al dan niet aangevuld met bepaalde schalen). Voor deze situaties ging het VAPH op zoek naar een instrument om de ondersteuningsnood van personen met een handicap op een zo objectief mogelijke manier in kaart te brengen. Op die manier kunnen de verschillende MDT’s de zorgzwaarte van een persoon op een objectieve en uniforme manier bepalen voor alle zorgvragers in Vlaanderen. 

Zorgzwaarte is de hoeveelheid ondersteuning die een persoon nodig heeft om net als andere burgers in onze maatschappij te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Deze zorgzwaarte wordt steeds uitgedrukt in drie parameters, waarvoor telkens een aantal gradaties of intensiteiten onderscheiden kunnen worden:
  • begeleidingsintensiteit (B-waarde)
  • permanentie (P-waarde) 
  • nachtpermanentie (N-waarde) 
Een afname van het zorgzwaarte-instrument (ZZI) bestaat uit een gesprek tussen een opgeleide inschaler, de in te schalen persoon zelf en één of meerdere personen die de in te schalen persoon goed kennen. Tijdens dit gesprek worden vragen gesteld over alle aspecten van het dagelijks leven. Aan de hand van de antwoorden wordt berekend hoeveel ondersteuning de persoon in totaal nodig heeft om net als anderen in onze maatschappij te kunnen leven. Deze antwoorden kunnen door de ZZI-inschaler ingevoerd worden in de online-applicatie 'Helios'. Informatie over deze applicatie kan u vinden in de helioshandleiding. Het resultaat van het ZZI levert een B-, P- en N-waarde op. De waarde voor elk van deze parameters bepaalt (mee) de budgetcategorie die maximaal kan toegekend worden aan een persoon voor de vraag die hij stelt.

1. Opleiding tot ZZI-inschaler

Jaarlijks worden door het VAPH verschillende momenten georganiseerd om opgeleid te worden tot ZZI-inschaler. Tijdens deze opleiding wordt de handleiding van het ZZI, met alle nodige informatie omtrent het instrument, ter beschikking gesteld aan de deelnemers van de opleiding. Meer informatie over het concrete opleidingstraject ZZI kan nagelezen worden in de procedurele module.

Na het doorlopen van de tweede stap, het objectiveren van de ondersteuningsnood, kan overgegaan worden naar de derde stap. Deze derde en laatste stap houdt in dat het MDT de budgetcategorie van de persoon gaat bepalen. Hoe deze budgetbepaling precies verloopt, vind je door op onderstaande link te klikken.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be

Heb je praktische en technische vragen met betrekking tot Helios? 
Mail naar helioshelpdesk@vaph.be

Wens je meer informatie over de applicatie Helios? 
Comments