Prioritering

De bepaling van de prioriteitengroep gebeurt aan de hand van Module C van het multidisciplinair verslag. 

Deze module bestaat uit een checklist prioritering die wordt ingevuld door het MDT. Deze informatie wordt vervolgens bezorgd aan de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) die zal oordelen over de prioriteitengroep. Meer informatie over deze procedure vind je in de procedurele module onder het luik Regionale prioriteitencommissie.

Meer informatie over de inhoud van de checklist prioritering en meer uitleg bij de verschillende onderdelen vindt u in de inhoudelijke module onder het luik Checklist prioritering.

Meer informatie over de wettelijk vastgelegde criteria die de RPC hanteert bij het bepalen van de prioriteitengroep vind je in de inhoudelijke module onder het luik Beoordelingscriteria RPC.


In deze rubriek 'prioritering' kan je via onderstaande linken meer informatie vinden over:


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be