Overgang minderjarigen-meerderjarigen

Binnen het systeem van PVF wordt beoogd om zorgcontinuïteit te garanderen voor wie als minderjarige een budget nRTH kreeg toegekend vanuit het VAPH en waarvoor als meerderjarige eveneens nood is aan gespecialiseerde VAPH-ondersteuning. Voor deze groep jongvolwassenen, die de overstap maken van de minderjarigen- naar de meerderjarigensector wordt op termijn een naadloze overgang voorzien. Deze situatie kan echter pas gerealiseerd worden als PVF zowel bij de minderjarigen als bij de meerderjarigen geïmplementeerd is. Momenteel gelden er overgangsmaatregelen volgens geboortejaar, waarbij de oudste jongvolwassenen eerst in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling van het bedrag jeugdhulp.

Meer informatie over de verschillende situaties waarin een jongvolwassene in aanmerking kan komen voor zorgcontinuïteit: Overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar zorgcontinuiteit@vaph.be
Comments