Prioriteitengroepen

Personen die bij het VAPH een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget en niet behoren tot één van de automatische toekenningsgroepen, worden ingedeeld in één van de drie reguliere prioriteitengroepen aan de hand van de beoordeling van de prioriteit door de Regionale Prioriteitencommissie (RPC)
  • Prioriteitengroep 1
  • Prioriteitengroep 2
  • Prioriteitengroep 3
De wachttijd in prioriteitengroep 1 is het minst lang. Voor personen in deze groep is het de bedoeling dat zij op korte termijn een budget toegekend kunnen krijgen. Vervolgens is het de bedoeling dat ook in prioriteitengroep 2 en 3 budgetten ter worden toegekend. Afhankelijk van het aantal vragen en de vrijkomende budgetten kan de wachttijd in deze drie prioriteitengroepen variëren.

Meer informatie over de wettelijk vastgelegde criteria die de RPC hanteert bij het bepalen van de prioriteitengroep vind je in de inhoudelijke module onder het luik Beoordelingscriteria RPC.

Meer informatie over de bijhorende procedure bij het bepalen van een prioriteitengroep vind je in de procedurele module onder het luik Toekenning van een prioriteitengroep.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Subpagina''s (1): Beoordelingscriteria RPC
Comments