Terugvalbasis

Een persoon met een handicap kan ervoor kiezen om niet langer gebruik te maken van het persoonsvolgend budget dat hij/zij reeds ter beschikking gesteld kreeg. Wanneer die persoon wenst om zijn/haar ondersteuning te realiseren  met rechtstreeks toegankelijke ondersteuning binnen trap 1, d.m.v. een basisondersteuningsbudget, wordt er door het VAPH een terugvalbasis voorzien. Als deze persoon binnen de twee jaar na zijn overstap van trap 2 naar trap 1 aangeeft dat deze rechtstreeks toegankelijke ondersteuning onvoldoende is, wordt de ondersteuningsvraag automatisch in de Prioriteitengroep 1 geplaatst voor zover het gevraagde PVB niet hoger is dan het budget dat deze persoon voor de overstap naar trap 1 kreeg. 

Meer informatie over de bijhorende procedure vind je in de procedurele module onder het luik Terugvalbasis.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments