Terugvalbasis

Een persoon met een handicap kan ervoor kiezen om niet langer gebruik te maken van het persoonsvolgend budget dat hij/zij reeds ter beschikking gesteld kreeg. Wanneer die persoon wenst om zijn/haar ondersteuning te realiseren met rechtstreeks toegankelijke ondersteuning (RTH) of een basisondersteuningsbudget (BOB), wordt er door het VAPH een terugvalbasis voorzien. Als deze persoon binnen de twee jaar na zijn overstap van naar RTH of BOB aangeeft dat deze ondersteuning onvoldoende is, wordt de ondersteuningsvraag automatisch ingedeeld in de hoogste prioriteitengroep.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments