Maatschappelijke noodzaak

Bij dossiers van personen met een handicap waarbij er sprake is van ernstige verwaarlozing of misbruik, botsen reguliere diensten door een tekort aan handicapspecifieke expertise vaak op hun ondersteuningsgrenzen. Omdat deze situaties zelden of nooit plots en onverwacht ontstaan, komen ze niet altijd in aanmerking voor de toekenning van een tijdelijk budget noodsituatie bij het VAPH. Desalniettemin zijn dergelijke dossiers zeer acuut en is het belangrijk dat de overheid ook in deze situaties haar verantwoordelijkheid opneemt. Er is op dit moment voor meerderjarigen geen bevoegde instantie voor het vaststellen van maatschappelijke noodzaak, zoals de vertrouwenscentra kindermishandeling of de ondersteuningscentra jeugdzorg bij de minderjarigen.Voor deze situaties wordt bij het VAPH de automatische toekenningsgroep 'maatschappelijke noodzaak' gecreëerd. 

Er is sprake van maatschappelijke noodzaak als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

    • ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruik:
- er is aangetoond dat de persoon met een handicap ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruikt wordt 
- er is ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruik door de persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk aangetoond

    • ernstige fysieke, psychische, of emotionele verwaarlozing: 
- er is aangetoond dat de persoon met een handicap ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd wordt
- er is aangetoond dat de persoon met een handicap de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloost

Meer informatie over de te doorlopen procedure wanneer er sprake is van maatschappelijke noodzaak, kan je raadplegen in de procedurele module onder het luik Aanvraag maatschappelijke noodzaak.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments