Overgang minderjarigen-meerderjarigen

Binnen PVF wordt beoogd om zorgcontinuïteit te garanderen voor wie als minderjarige een budget nRTH kreeg toegekend vanuit het VAPH en waarvoor als meerderjarige eveneens nood is aan gespecialiseerde VAPH-ondersteuning. Voor deze groep jongvolwassenen, die de overstap maken van de minderjarigen- naar de meerderjarigenzorg wordt op termijn een naadloze overgang voorzien. Deze situatie kan echter pas gerealiseerd worden als PVF zowel bij de minderjarigen als bij de meerderjarigen geïmplementeerd is. 

Meer informatie over de te doorlopen procedure voor een minderjarige de overstap wil maken naar de meerderjarigenzorg, kan je raadplegen in de procedurele module onder het luik Overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments