Bewijs van betaling

De provinciale afdeling kan volgende betaalbewijzen aanvaarden:
  • een kopie van het rekeninguittreksel.
  • een kopie van het resultaat van de gegeven homebanking-opdracht met vermelding van bedragen/codenummer. Dus NIET de gegeven opdracht zelf, want dit is onvoldoende. 
  • een bewijs van storting (bv. van het postkankoor - tegenwoordig elektronisch met streepjescode).
  • de woorden "voldaan" op de factuur het liefst aangevuld met vermelding van een datum/ handtekening of stempel van de leverancier.
  • het kasticket of factuur van het grootwarenhuis (= kasticket). Hier is geen bijkomend betaalbewijs nodig.
  • het door de bank afgestempelde stortingsformulier (= het bewijs dat de betaalopdracht in uitvoering is).

Wat de provinciale afdeling niet moet aanvaarden is het klantenstrookje van een stortingsbewijs waar enkel "betaald" of "voldaan" op vermeld wordt. Op het klantenstrookje moet er dus minstens ook een bank- of poststempel voorkomen.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments