Vroegste datum terugbetaling

Wanneer men een terugbetaling wenst voor een goedkeuring naar aanleiding van een eerste aanvraag voor een hulpmiddel of aanpassing bij het VAPH dan mogen de aankopen of werken ten vroegste teruggaan tot één jaar (18 maanden minderjarige via de toegangspoort) voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Deze regeling geeft de klant voldoende ruimte bij een eerste aanvraag, omdat deze bij een eerste aanvraag mogelijks nog niet voldoende op de hoogte is van de dienstverlening van het VAPH.

Bij goedkeuringen naar aanleiding van tweede en volgende aanvragen kunnen werken en aankopen alleen vergoed worden wanneer ze ten vroegste dateren van de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag plaatsvond. 

De effectieve termijn tussen de aankoop en de aanvraag wordt bepaald aan de hand van de factuurdatum en de aanvraagdatum. 

➥ Meer informatie omtrent de datum van toewijzing/tenlasteneming vindt u in de procedurele module van de infowijzer onder de rubriek Datum toewijzing/datum aanvraag en Datum tussenkomst in de kosten/ter beschikking stelling.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments