Elektronische facturen

Normaliter moet voor de uitbetaling van de toegekende tegemoetkoming voor een hulpmiddel steeds de originele factuur per post aan het provinciaal kantoor bezorgd worden. Het VAPH kan dus geen ingescande versie van een papieren factuur aanvaarden.

De enige uitzondering op deze regel geldt voor elektronische facturen of e-facturen. Dergelijke facturen beantwoorden aan volgende criteria en kunnen wel via e-mail aanvaard worden door het VAPH:
  • Alle verplichte factuurgegevens dienen aanwezig te zijn in de elektronische factuur (moet dezelfde gegevens bevatten als een papieren factuur) . 
  • Het moet gaan over een ‘elektronische’ factuur. Dit houdt in dat het document in elektronische vorm uitgereikt en ontvangen moet worden. 

Belangrijk! Als de ontvanger de factuur in PDF-formaat uitprint en ze verder als een papieren factuur behandelt en archiveert, is het geen elektronische factuur.

Comments