Experts voor individuele materiële bijstand

Als het gespecialiseerd multidisciplinair team geconfronteerd wordt met een complexe probleemstelling, en het beschikt over onvoldoende informatie en expertise om een persoonlijk advies te kunnen verlenen, dan bezorgt het team de omschrijving van deze complexe probleemstelling aan het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC, e-mail: koc@vaph.be). Als het KOC intern niet beschikt over alle adequate bijkomende informatie, verwijst het de persoon met een handicap door naar een gemachtigd expert. Zij staan in voor een gespecialiseerd persoonlijk advies omtrent het segment van de materiële bijstand waar de complexe probleemstelling betrekking op heeft. De gemachtigde expert verleent dit gespecialiseerd advies op verzoek van de persoon met een handicap. De persoon met een handicap kan dus zelf een expert kiezen uit de lijst van gemachtigde expert die terug te vinden is op de website van het VAPH of via http://www.vaph.be/adressen/experts/. Deze gespecialiseerde persoonlijke adviesverlening omvat het vertalen van de complexe functionele vraag naar het advies over de meest aangewezen materiële bijstand in het geval van de persoon in kwestie (art. 10 van BVR 13/7/2001).


1. Terugbetaling kilometervergoeding experts

De experts mogen kiezen welke routeplanner ze gebruiken om hun kilometeraantal te bepalen. De provinciale afdelingen voeren een steekproefsgewijze controle uit. 

2. Doorsturen van kopie van de beslissing aan experts

Om de informatiestroom naar alle betrokken actoren te optimaliseren is het nodig om een kopie van de beslissing ook aan de experts te bezorgen. Zo kunnen ook de experts opvolgen wat uiteindelijk het resultaat is van de door hen aangeleverde adviezen. De experts moeten professioneel zijn en voorzichtig met informatie omgaan. Bovendien impliceert het uitbrengen van een correct advies het kennen van het hulpmiddelenaanbod waarover de persoon beschikt. De privacy wordt niet geschonden als de expert een beslissing ontvangt waarin ook andere hulpmiddelen vermeld staan.

3. Expertverslag voor minderjarigen

Een expertverslag voor een minderjarige bij een aanvraag die via de Intersectorale Toegangspoort (ITP) wordt ingediend, wordt vergoed door het VAPH.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments