Functiebeperkingen

Deze indeling is gesteund op de aard van de stoornis die aan de basis ligt van de beperkingen of de plaats waar ze zich manifesteert in het lichaam.
De functiebeperkingen zoals ze gebruikt worden in de refertelijst, zijn:


Motorische functies: 
  •             Bovenste ledematen
  •           Onderste ledematen
  •           Rug, wervelzuil en bekken

Sensorische functies: 
  •           Gehoor
  •         Zicht

Stem en spraak (exclusief mentale functies gerelateerd aan taal)

Zindelijkheid

Intellectuele en andere mentale functies

  

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments