Toepassing in de refertelijst

Per combinatie van een interventieniveau en functiebeperking is er een lijst van hulpmiddelen met een maximale tegemoetkoming (refertebedrag) vastgelegd in de regelgeving. De hulpmiddelen in deze lijst worden geacht relatief vaak noodzakelijk te zijn door de personen die deze functiebeperking en dit interventieniveau toegekend kregen. Al deze lijsten maken samen de volledige refertelijst uit. Hier vindt u meer informatie over welke beperkingen gepaard gaan met de verscheidene combinaties van functiebeperkingen en interventieniveaus in de refertelijst. 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be