Lijst functiebeperking “intellectuele en andere mentale functies”

Beperkingen in mentale functies gerelateerd aan:
  • intelligentieniveau: dit heeft betrekking op de cognitieve mogelijkheden van personen en hun IQ. Meer informatie vindt u in de rubrieken Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en Verstandelijke handicap in de inhoudelijke module van de infowijzer.
  • hogere cognitieve functies zoals aandacht, geheugen, coördinatie, psychomotoriek,… Deze problematiek komt frequent voor bij mensen met een NAH. Meer informatie over NAH en andere stoornissen van de hogere cognitieve functies vindt u in de rubriek Toelichting stoornissen in de inhoudelijke module van de infowijzer.
  • taal zoals afasie, dysfasie en andere taalstoornissen, exclusief spraakstoornissen (!). Meer informatie omtrent het onderscheid tussen taal- en spraakstoornissen is terug te vinden bij de rubriek Taal- en spraakstoornis in de inhoudelijke module van de infowijzer.
Interventieniveau: enkel aanvulling is opgenomen in de refertelijst. Er kan immers nooit sprake zijn van een totale afwezigheid van mentale functies.

Opmerking! Specifieke aanvragen in functie van de veiligheid van personen met bv. gedrags- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornissen of dementie, zoals aanpassingen aan de woning, aanvullende uitrusting woning, fixatiemateriaal, enz. … dienen door de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) beslist te worden, gezien het uitzonderlijke en specifieke karakter van die situaties. 

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be

Comments