Lijst functiebeperking “romp, wervelzuil, bekken”

Beperkingen gerelateerd aan de mobiliteit van gewrichten en botten, aan de spieren en aan de beweging ter hoogte van de romp, wervelzuil en het bekken.
Interventieniveau: enkel aanvulling is opgenomen in de refertelijst. 

Opmerking! 
  • Voor chronische lage rugpijn (CLRP) dienen een aantal specifieke principes in acht genomen te worden. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek Ruglijden in de inhoudelijke module van de infowijzer.
  • Extra duiding bij de toewijzing van het juiste interventieniveau / functiebeperkingen bij rugproblemen (‘aanvulling onderste ledematen’ versus ‘aanvulling rug’). 
  • Voor de beoordeling en advisering van de interventieniveaus ‘aanvulling onderste ledematen’ versus’ ‘aanvulling rug’ dient er gekeken te worden naar de ervaren beperkingen.
  • Indien de beperkingen zich situeren op het vlak van mobiliteit binnenshuis en buitenshuis en deze voldoende ernstig zijn, kan AO overwogen worden. De oorsprong van de problematiek hoeft zich niet te situeren aan de onderste ledematen. Zo kunnen personen met bijv COPD of een rugproblematiek het IN / FB ‘AO’ krijgen. 
  • Indien de beperkingen zich situeren op het vlak van het uitvoeren van transfers en gerelateerd zijn aan de mobiliteit van de gewrichten en botten, aan de spieren en aan de beweging ter hoogte van de romp, wervelzuil en het bekken en indien deze beperkingen voldoende ernstig zijn, kan dit interventiedoel overwogen worden.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
                                                                                                                                                                                                                                                                          Mail naar hulpmiddelen@vaph.be 
Comments