Lijst functiebeperking “spraak, exclusief mentale functies gerelateerd aan taal”

Beperkingen gerelateerd aan stem en spraak(productie), beperkingen met zowel fysieke als niet-fysieke oorzaken, exclusief mentale functies gerelateerd aan taal.
De beperkingen kunnen het gevolg zijn van: 
  • neurologische problemen (bv. MS kan leiden tot dysartrie = door het verlies van de controle over de spieren waarmee men spreekt, werken die niet goed samen en wordt men moeilijk verstaanbaar)
  • anatomische problemen (bv. keelkanker, waardoor een laryngectomie)
Interventieniveau: het onderscheid tussen aanvulling en vervanging is niet relevant en wordt daarom niet gemaakt in de refertelijst.

Opmerking! Gedetailleerde informatie over de manier waarop de spraak-/taalstoornis beoordeeld moet worden, is terug te vinden bij de rubriek Taal- en spraakstoornis in de inhoudelijke module van de infowijzer.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments