Lijsten functiebeperking “gehoor”

Beperkingen gerelateerd aan auditieve functies.
Interventieniveaus:
  • aanvulling: refertegroep ‘matig tot ernstig slechthorenden’: gemiddeld verlies vanaf 41 dB tot en met 70 dB, zonder correctie. 
N.B.: matig gehoorverlies eerste graad, vanaf 41 dB tot en met 55 dB, bevindt zich in overgangszone voor het al dan niet erkend worden als PmH. Voor personen is de grijze zone biedt een spraakverstaanbaarheidstest zeer nuttige informatie voor de beoordeling van het dossier en de ervaren beperkingen. 

Personen met een spraakverstaanbaarheid van 70% of minder (d.w.z. dat ze tijdens de test 70% van de woorden correct begrepen hebben) kunnen behoren tot de doelgroep van ‘Aanvulling Gehoor’.
  • vervanging: refertegroep ‘zwaar slechthorenden en doven (diep of totaal gehoorverlies)’: gemiddeld verlies van 71 dB en meer, zonder correctie.
Opmerking! Gedetailleerde informatie over de manier waarop het gemiddeld gehoorverlies over de beide oren moet berekend worden, is terug te vinden bij de rubriek Auditieve stoornis in de inhoudelijke module van de infowijzer.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments