Geldigheidsduur van de goedkeuring

Een goedkeuring van het VAPH voor de vergoeding van een hulpmiddel of aanpassing is 2 jaar geldig, te rekenen vanaf de datum dat het VAPH de beslissing nam. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer de woning wordt omgebouwd of er delen worden aangebouwd of als het om aanvullende uitrusting bij de woning (te vinden in de refertelijst onder het domein 'Wonen') gaat. In dat geval is de beslissing 4 jaar geldig.

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling mag de aankoop niet gebeuren na het verstrijken van de geldigheidstermijn. 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments