Hulpmiddelen gerelateerd aan werk

1. Hulpmiddelen in functie van werk

 Vanaf 1/10/2008 is VDAB bevoegd voor aanpassingen voor personen met een handicap in functie van werk. Aanpassingen aan de arbeidspost, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen, worden vanaf die datum door hen vergoed. Het VAPH kan hiervoor geen tegemoetkoming meer geven. Meer informatie hierover is te vinden via de website van VDAB (www.vdab.be).
 
Onder arbeidspost wordt aangepaste kledij, gereedschap en de werkomgeving (bv. kantoorbouw, werkplek) verstaan. Ook voor aanpassing van de werkomgeving van zelfstandigen kan VDAB tussenkomen.

Aanpassingen aan de firmawagen worden door VDAB vergoed wanneer de wagen voor werkopdrachten (niet enkel woon-werkverkeer) gebruikt wordt. Indien het om een bedrijfswagen gaat die enkel in functie van woon-werkverkeer en privé verplaatsingen wordt gebruikt, dan kan de aanvraag voor een tegemoetkoming ingediend worden bij het VAPH. Het agentschap gaat dan na of een tegemoetkoming mogelijk is.

Comments