Hulpmiddelenfiches

Voor elk hulpmiddel en elke aanpassing in de refertelijst werd een specifieke hulpmiddelenfiche gemaakt. In elke hulpmiddelenfiche wordt aangegeven welke soorten producten volgens het VAPH tot de referterubriek behoren en voor welke specifieke doelgroepen en gebruikssituaties de hulpmiddelen in principe bedoeld zijn. In de fiches vind je ook informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

De fiches werden opgenomen in de refertelijst onder elke referterubriek. In de refertelijst kan je op verschillende manieren navigeren. Er is ook een zoekfunctie voorzien. U kunt de hulpmiddelenfiches raadplegen door het hulpmiddel waarover u meer informatie wenst, aan te klikken in de refertelijst.

De hulpmiddelenfiches kunnen tijdens het advies als werkinstrument gebruikt worden. Voor het adviesrapport (Module D) kunnen ze als naslagwerk dienen. De gegevens in de fiches zijn louter informatief. Ze geven geen uitsluitsel of het hulpmiddel in een bepaalde situatie terugbetaald wordt of niet. Wanneer bijvoorbeeld uit het advies blijkt dat een cliënt een bepaald hulpmiddel nodig heeft, maar hij behoort niet tot de doelgroep voor dat hulpmiddel volgens de hulpmiddelenfiche, dan sluit dat niet uit dat een aanvraag en een tegemoetkoming voor dat hulpmiddel toch mogelijk is. In dat geval kan het team best in overleg met het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) alle argumenten afwegen om na te gaan of dit hulpmiddel de goedkoopst-adequate oplossing kan zijn. Een aanpassing van de fiche(s) kan dan noodzakelijk zijn. In de motivering van de aanvraag wordt dan best naar het KOC-advies verwezen.

Zelfs met een negatief advies van het KOC kan het hulpmiddel toch aangevraagd en mogelijks vergoed worden. Het VAPH neemt hierover dan de beslissing. Hetzelfde geldt wanneer het geadviseerde hulpmiddel niet volledig past binnen de beschrijving in de hulpmiddelenfiche, wanneer toe te voegen verslagen ontbreken of wanneer de situatie van de cliënt niet overeenkomt met een van de andere rubrieken in de hulpmiddelenfiches.

We willen de praktische bruikbaarheid van de refertelijst en de fiches continu verbeteren. Opmerkingen en suggesties zijn daarvoor noodzakelijk. Neem daarom zeker contact op met het KOC (T 02 225 86 61, e-mail: koc@vaph.be) als u vragen of opmerkingen heeft bij deze fiches.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar koc@vaph.be
Comments