Multifunctionele hulpmiddelen

1. Definitie en voorbeelden

Een multifunctioneel hulpmiddel is een hulpmiddel met twee of meer hoofdfuncties die ook apart verkrijgbaar zijn. Enkele voorbeelden van multifunctionele hulpmiddelen: 
  • Voorleestoestellen met een ingebouwde Daisy-speler (vb: Reporter SmartEasy Reader) 
  • Rolstoelfiets met bijgeleverde rolstoel (vb: Rollfiets Plus) 
  • Communicatietoestellen met ingebouwde omgevingscontrole (vb: Tellus, Communic). 

Multifunctionele hulpmiddelen kunnen naast de hoofdfunctie(s) ook nog bijkomende functies hebben.
  • Een voorbeeld van hoofdfuncties en bijkomende functies: Reporter Smart 
    • Hoofdfuncties: voorleestoestel + daisyspeler 
    • Bijkomende functies: muziek spelen 
Opgelet! Wat bij het ene hulpmiddel een hoofdfunctie is, kan bij een ander hulpmiddel een bijkomende functie zijn.

2. Algemene regel

Om de tegemoetkoming voor een multifunctioneel hulpmiddel te bepalen, worden de verschillende gemotiveerde en goedgekeurde hoofdfuncties van het hulpmiddel opgeteld, behalve: 

   Indien het multifunctionele hulpmiddel minder kost dan de som van de refertebedragen van de hoofdfunctie(s): 

De provinciale afdeling kent de som van de refertebedragen van de hoofdfuncties toe, maar de betaling wordt beperkt tot het factuurbedrag.

  Indien het multifunctionele hulpmiddel meer kost dan de som van de refertebedragen van de hoofdfunctie(s): 

In dit geval kan de provinciale afdeling de refertebedragen van de diverse hoofdfuncties en bijkomende functies aanwenden om de factuur te betalen. Voorwaarde hierbij is dat het dossier voor de bijkomende functies een gemotiveerde aanvraag bevat die goedgekeurd werd. Weigert de provinciale afdeling één van de bijkomende functies, dan wordt het corresponderende refertebedrag niet in mindering gebracht bij de aankoopprijs. Het wordt gewoon niet meegerekend bij het bepalen van de maximale tegemoetkoming. Dit kan eventueel resulteren in een gedeeltelijke tegemoetkoming.

De betaling van een multifunctioneel hulpmiddel gebeurt volgens de hoogte van de refertebedragen. Eerst put de PK het hoogste bedrag uit, nadien de minder hoge. Als de PK een multifunctioneel hulpmiddel volledig via het hoogste refertebedrag kan betalen, betekent dit niet dat de persoon met een handicap nog beschikt over de refertebedragen van de andere hoofdfunctie(s). 

Opmerking! Voor de combinatie douche- en toiletstoel zonder positioneringsvoorzieningen wordt enkel het hoogste refertebedrag toegekend, nl. het refertebedrag voor douchestoel.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments