Forfaitaire tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal

Het VAPH vergoedt onder bepaalde voorwaarden absorberend en afschermend incontinentiemateriaal via jaarlijkse forfaits (vaste vergoedingen). De verschillen in die jaarlijkse tegemoetkomingen zijn gebaseerd op:
  • de leeftijd van de aanvrager;
  • de soort incontinentie;
  • de graad van incontinentie.
 U vindt de concrete bedragen in de refertelijst, onder de rubriek Aanvulling/vervanging zindelijkheid

1. Aanvraag

Behalve wanneer de aanvraag voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal de eerste aanvraag is bij het VAPH sinds 1 januari 2002, kan men de aanvraag rechtstreeks bij het VAPH indienen. De persoon met een handicap moet hiervoor dus geen multidisciplinair team (MDT) inschakelen. Voor de aanvraag moet het formulier 'Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal' bezorgd worden. Dit formulier kan u vinden in de rubriek formulieren op de website van het VAPH.

2. Uitbetaling

De vergoeding wordt per jaar uitbetaald. Wanneer de vergoeding voor een volledig jaar geldt, wordt ze steeds aan het begin van elk kalenderjaar uitbetaald. Indien de vergoeding voor een bepaald jaar niet voor een volledig jaar werd toegekend, dan hanteert het VAPH een pro rata-uitbetaling. De aankoopbewijzen van de uitgaven voor incontinentiemateriaal moeten enkel bijgehouden worden voor een eventuele controle. De aankoopbewijzen moeten dus niet aan het VAPH bezorgd worden.


3. Geldigheidstermijn

De beslissing over de toekenning van een refertebedrag voor incontinentiemateriaal geldt vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag volledig is. De geldigheidstermijn van een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal is maximaal drie jaar, behalve wanneer het een kind betreft dat binnen de termijn van drie jaar naar een hogere leeftijdscategorie overgaat of wanneer de persoon zelf een herziening aanvraagt.

Na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de goedkeuring evalueert het VAPH in principe de toegekende tegemoetkoming. Voor heel wat personen wordt beslist dat de problematiek niet meer zal verbeteren en dat de toegekende tegemoetkoming automatisch verlengd kan worden. In dat geval ontvangt de rechthebbende geen brief met de melding dat de eerder genomen positieve beslissing door het VAPH wordt verlengd. Behalve de indexering van de tegemoetkoming wijzigt er immers niets aan de oorspronkelijke beslissing.

Sommige problematieken, bijvoorbeeld bij jonge kinderen, kunnen echter evolueren. Wanneer het agentschap een evolutie van de problematiek in de toekomst noch mogelijk acht, zal vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van de eerdere beslissing een herinneringsbrief gestuurd worden door het VAPH met de vraag om een nieuw aanvraagformulier 'Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal' te bezorgen.

4. Cumul met een RIZIV-forfait voor incontinentiemateriaal

De tegemoetkoming van het VAPH kan gecombineerd worden met één van deze forfaits die het RIZIV biedt: 
  • het incontinentieforfait voor incontinentiemateriaal voor zwaar zorgbehoevenden
  • het incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn
Indien de persoon met een handicap nog geen van deze forfaits ontvangt, kan men best contact opnemen met het ziekenfonds om na te vragen of men in aanmerking komt voor één van deze twee tegemoetkomingen.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments