Verlaagd BTW-tarief

Personen met een handicap kunnen in sommige gevallen van een verlaagd BTW-tarief, meestal 6 %, genieten. 

1. Woningaanpassingen

Een verlaagd BTW-tarief van 6 % is van toepassing op elke onroerende aanpassing aan een privé-woning die minstens tien jaar in gebruik is genomen. Onder het begrip ‘privéwoning’ worden ook de private delen van een appartementsgebouw verstaan. Er zijn een aantal bijkomende voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld dat de kosten steeds moeten gefactureerd worden aan de eindgebruiker, doorgaans de eigenaar van de woning. De aannemer zal bij verbouwingen vaak uit eigen beweging vragen naar de leeftijd van de woning om duidelijkheid te krijgen over het BTW-percentage voor de offerte of factuur. Deze maatregel is niet handicap-specifiek, maar is van toepassing voor iedereen. 
➥ Meer informatie hierover vindt u via deze link: Verbouwen2. Auto’s en bijhorende aanpassingen

Ook voor auto’s bestemd voor onbezoldigd personenvervoer en de bijhorende aanpassingen geldt een gunstige regeling van 6 % voor personen met een handicap die tot één van deze categorieën behoren:
  • personen die volledig blind zijn;
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen;
  • personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn (ook personen van wie beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols);
  • personen met een blijvende invaliditeit van tenminste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen;
  • militair of burgerlijk oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van tenminste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting).
Om de voordelige regeling te kunnen genieten, moet het voertuig ingeschreven zijn
  • ofwel op naam van de invalide of gehandicapte zelf,
  • ofwel op naam van de wettige vertegenwoordiger indien de invalide of gehandicapte minderjarig is of onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is geplaatst.
De auto moet in België aangekocht worden en moet gedurende tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt. 

Om van het verlaagd btw-tarief te kunnen genieten, dient vak I van het aanvraagformulier nr. 716 van de FOD Financiën ingevuld en ingediend te worden bij het bevoegde btw-kantoor, dit samen met een invaliditeitsattest. Indien het attest geldig is, zal de inspecteur zijn akkoord geven voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % door vak II van het document te valideren. Dit kan vervolgens bezorgd worden aan de verkoper. 

Belangrijk!
De betaalde BTW (6 %) kan bovendien volledig gerecupereerd worden indien men deze vraag aan het plaatselijke BTW-kantoor voorlegt. De BTW-administratie zal hiervoor een aanvraagformulier bezorgen (vak III van document nr. 716). Het verlaagd btw-tarief van 6 % is ook van toepassing op omvormings- en aanpassingswerken. Wanneer echter de omvormingswerken en/of aanpassingen achteraf dienen te gebeuren door een gespecialiseerde firma, dan kan de betaalde btw van 6% niet terugbetaald worden. Om van het verlaagd BTW-tarief of een volledige terugbetaling ook voor de autoaanpassingen te kunnen genieten, moeten deze eveneens op de aankoopfactuur van de wagen worden vermeld. De verkoper van de wagen levert in dat geval meteen een omgevormd en/of aangepast voertuig aan de persoon met een handicap. Een afzonderlijke factuur van de auto-aanpasser achteraf geeft geen recht op het verlaagde BTW-tarief.
➥ Meer informatie vindt u terug op de website van de FOD Financiën via deze link: Gehandicapte autogebruikers 

Indien de provinciale afdeling weet welk BTW-tarief de persoon dient te betalen, dan wordt dit opgenomen in de nota BBC. Hierdoor kan de BBC direct rekening houden met dit tarief om de tegemoetkoming vast te stellen.

Personen die behoren tot één van bovenvermelde categorieën hebben ook recht op een verlaagd btw-tarief bij onderhouds- en herstellingswerken aan het voertuig, of bij de aankoop van auto-onderdelen en toebehoren. Daarnaast is er ook een vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. 

2.1. Homologatie van voertuigen

Vanaf 1 september 2014 is er een aangepaste regelgeving van kracht voor de homologatie van voertuigen die aangepast werden. Daarmee geeft de FOD Mobiliteit een juridische invulling aan de kaderrichtlijn 2007/46/EG, en meer specifiek aan de principes bij het aanpassen van voertuigen bestemd voor personen met beperkte mobiliteit. 
➥ Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met de dienst Homologatie
 
In de nieuwe homologatieprocedure wordt onder andere een beperkte administratieve kost aangerekend die varieert afhankelijk van het type aanpassing (€ 69 of € 181) wanneer de persoon met een handicap de aanvraag niet persoonlijk indient.
 
Verder moeten auto-aanpassers de uitgevoerde aanpassingen voldoende gedetailleerd weergeven zodat de dienst Homologatie over voldoende gegevens beschikt voor het afhandelen van de aanvraag. Heel wat firma’s rekenen een extra kost aan voor het administratieve werk dat dit met zich meebrengt. Dit is echter een leerproces. Het opstellen van de homologatiedossiers zal veel vlotter verlopen voor de auto-aanpassers naarmate zij hier meer ervaring mee opdoen.
 
In samenspraak met de PW IMB&UD werd beslist dat het VAPH geen van bovenstaande kosten zal vergoeden.  

3. Andere hulpmiddelen en aanpassingen

Voor een aantal andere hulpmiddelen en aanpassingen is eveneens een aangepast BTW-tarief vastgelegd in de federale regelgeving. 
Voorbeelden hiervan zijn:
  • rolstoelen
  • antidecubitusmateriaal opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV
  • hulpmiddelen speciaal ontworpen voor slechtzienden en blinden, met uitzondering van monturen, brilglazen en contactlenzen
Voor deze hulpmiddelen wordt het aangepaste BTW-tarief automatisch toegepast en hoeft er geen specifieke aanvraag te worden ingediend.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments