Vervoers- en verblijfskosten voor gewoon onderwijs

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voorziet in bepaalde gevallen een tegemoetkoming voor reis- en verblijfskosten voor leerlingen en studenten met een handicap die les volgen in het gewoon lager, secundair of hoger onderwijs.

Reiskosten

Verblijfskosten

Een aanvraag indienen

Terugbetaling

 

Comments