Wettelijke subrogatie

Als een handicap het gevolg is van een ongeval, beroepsziekte, medische fout of een situatie waarbij een andere partij wettelijk gezien de schade moet vergoeden, dan kan er sprake zijn van wettelijke subrogatie. In eerste instantie moet dan steeds beroep gedaan worden op een vergoedingsdebiteur (verzekeringsmaatschappij, Fonds voor Arbeidsongevallen, Fonds voor Beroepsziekten …) die onderzoekt of de persoon recht heeft op schadevergoeding. Het VAPH kan echter wel een tegemoetkoming geven op voorwaarde dat de persoon nog geen vergoeding of geen afdoende vergoeding kreeg van de vergoedingsdebiteur. 

➥ Meer informatie en een aanspreekpunt voor vragen kunt u hier terugvinden. 

Comments