Woningaanpassingen in functie van de veiligheid voor pmh

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de hulpmiddelen en aanpassingen die aangevraagd worden voor het veiligheidsgevoel van de persoon met een handicap ten overstaan van derden en anderzijds de hulpmiddelen en aanpassingen die nodig zijn ten gevolge van de functiebeperkingen van de persoon met een handicap.

Veiligheidshulpmiddelen om het veiligheidsgevoel te verhogen kunnen door het VAPH niet ten laste genomen worden (bv. parlofonie-oplossing bij gewoon huis in functie van het controleren van de identiteit van persoon die aanbelt). Tenlasteneming betekent namelijk dat het steeds moet gaan om noodzakelijke hulpmiddelen, dus hulpmiddelen of aanpassingen waarvan is aangetoond dat die  significante functiebeperkingen compenseren of vervangen. Een parlofonie-oplossing voor een persoon met een motorische handicap die er zonder dit hulpmiddel niet in slaagt de deur tijdig te openen voor bezoekers, kan wel ten laste genomen worden. In dit geval is het hulpmiddel immers noodzakelijk om de functiebeperkingen van de persoon met handicap te compenseren.

Hulpmiddelen of aanpassingen die in functie van de handicap een noodzaak zijn om de persoon met een handicap tegen zichzelf in bescherming te nemen of hulpmiddelen om bepaalde activiteiten en handelingen op een veilige wijze uit te kunnen voeren, kunnen gesubsidieerd worden door het VAPH.
Een voorbeeld: antischeurpakken om te voorkomen dat personen met ernstige gedragsproblemen zich uitkleden, smeren of hun kleding scheuren, een tilsysteem om de persoon met een handicap op een veilige ergonomische manier te helpen bij een transfer.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments