Overstap naar persoonsvolgende financiering (PVF)

In het nieuw webluik persoonsvolgende financiering (PVF) op de website van het VAPH  wordt toegelicht hoe de omslag naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) zal gebeuren voor meerderjarige personen met een handicap die nu al ondersteuning krijgen van het VAPH .

In het luik overstap naar persoonsvolgende financiering is informatie te vinden voor mensen die  : 


Comments