Procedurele module

  Bevoegdheden VAPH

  Voorwaarden voor het indienen van een vraag tot ondersteuning

  Aanvraagprocedures

Aanvraag volgens gewone procedure
Aanvraag volgens artikel 6 bis
Aanvraag noodsituatie
Aanvraag PVB na noodsituatie
Aanvraag spoedprocedure
Aanvraag voor zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie
Aanvraag herziening PVB
Tweede of volgende aanvraag VAPH

  Ondertekenen aanvraagformulieren 

Het begrip wettelijke vertegenwoordiger (schema nieuw beschermingsstatuut)

  Multidisciplinair verslag (MDV)

De verschillende onderdelen van het MDV (meerderjarigen - volgens het modulair systeem) 
Vergoeding voor de multidisciplinaire teams
Minimale kwaliteitseisen voor de Multidisciplinaire Teams

  Datum toewijzing/datum aanvraag

  Datum tussenkomst in de kosten/ter beschikking stelling

  Overmacht

  Beslissingscommissies   

 Beroep bij de arbeidsrechtbank 

 Terugkomen op beslissingen

 Schrapping van een dossier  

 Verplaatsing- en verblijfskosten in het kader van het gewoon onderwijs

 Relaties buiten Vlaanderen

Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Wallonië
Mogelijkheden voor een inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communicatie vanuit het VAPH met een inwoner van een faciliteitengemeente
Mogelijkheden voor een inwoner van de Duitstalige gemeenschap
Tenlasteneming buiten het Nederlands taalgebied
Ondersteuning voor personen die tijdelijk in het buitenland verblijven

 Residuariteit en wettelijke subrogatie

 Openbaarheid van bestuur en inzage van het dossier

 De Lijn

 Overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid

 Afgekort en voluit


Meer informatie over de overstap naar persoonsvolgende financiering PVF.Subpagina''s (21): Alle weergeven
Comments