Aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen (voorheen aanvraag voor ondersteuning- A 001)

Het aanvraagformulier (Aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen - voorheen Aanvraag voor ondersteuning –  A001) kan gebruikt worden bij een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen of een vraag voor W1 (verplaatsings-en verblijfskosten gewoon onderwijs). Dit document kan niet gebruikt worden als aanvraagformulier voor een vraag persoonsvolgend budget (PVB)! 

Het aanvraagformulier omvat in de eerste plaats de administratieve gegevens van de persoon die ondersteuning vraagt aan het VAPH. In een aantal gevallen worden ook de gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger vermeld. Daarnaast bevat het aanvraagformulier gegevens over de gevraagde ondersteuning, alsook aanvullende gegevens zoals o.a.a wie de persoon bijstaat bij zijn aanvraag. 

Het aanvraagformulier kan op verschillende manieren ingediend worden : 
  • papieren versie. Deze kan gedownloadd worden op de website van het VAPH of aangevraagd worden bij het Provinciaal kantoor van het VAPH . Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op papier moet overgemaakt worden aan het Provinciaal kantoor van het VAPH.
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/589726-Intro.html 

  • elektronische versie. Men kan het formulier “Aanvraag voor ondersteuning” ook invullen via de website van het VAPH.  Het online formulier kan getekend worden met de elektronische identiteitskaart van de persoon met een handicap of zijn wettelijk vertegenwoordiger en elektronisch aan het VAPH bezorgd worden. Men kan het ingevulde formulier ook afprinten, ondertekenen en de ondertekende versie op papier aan het Provinciaal kantoor van het VAPH bezorgen. 

Het aanvraagformulier dient bij een eerste aanvraag voor ondersteuning of bij overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid correct ondertekend te worden. 

Opmerking : Indien bij een eerste vraag voor ondersteuning of bij overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid gebruik gemaakt wordt van een papieren versie van het aanvraagformulier dient het ingevulde en correct ondertekende (origineel) aanvraagformulier op papier per post overgemaakt te worden aan het Provinciaal kantoor van het VAPH. Het VAPH zal dit aanvraagformulier bewaren (zie ook kwaliteitseisen MDT- FAQ). 

Voor meer informatie zie verder infowijzer - procedurele module  - Ondertekenen aanvraagformulieren

De betrokkene wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de ontvangst van het aanvraagformulier. In dit schrijven zal het Provinciaal kantoor de persoon ook aanraden zo vlug mogelijk contact op te nemen met een multidisciplinair team voor het opmaken van een multidisciplinair verslag. 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments