Aanvraagformulier spoedprocedure

lVoor personen met een snel degeneratieve aandoening voorziet het VAPH een aparte aanvraagprocedure.  

Om een aanvraag spoedprocedure in te dienen, vult de aanvrager een aanvraagformulier in dat de minimaal noodzakelijke informatie bevat en bezorgt hij het VAPH een medisch attest van een geneesheer-specialist in de neurologie of een specialist in de metabole aandoeningen (voor personen jonger dan 21 jaar). De persoon moet geen ondersteuningsplan PVF of multidisciplinair verslag indienen. 

Het aanvraagformulier PVB via spoedprocedure en het medisch attest zijn te vinden op onze website. Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments