Checklist 'noodsituatie PVF'

Alle aanvragen voor noodsituaties moeten vanaf 1 april 2016 volgens de nieuwe procedure gebeuren. 

Elke persoon met een handicap die beroep wenst te doen op het protocol 'noodsituatie' kan zelf een aanvraag indienen (deze persoon wordt aanvrager genoemd). Hij/zij kan hulp vragen aan een persoon naar keuze om de aanvraag in te dienen (deze persoon wordt ondersteuner genoemd). 

De aanvrager en/of de ondersteuner moet - om de situatie te laten erkennen als noodsituatie - een checklist 'noodsituatie' invullen. 

De checklist noodsituatie is terug te vinden : 
  • Vanaf 1 april 2016 op onze website. Deze wordt ingevuld en per post verstuurd naar het Provinciaal kantoor van de provincie waar de aanvrager is gedomicilieerd. 
  • Vanaf 5 mei 2016 in www.mijnvaph.be. Deze wordt elektronisch ingevuld en via de applicatie verstuurd naar het VAPH. Er kan nog steeds gekozen worden om een checklist (van de website of in 'mijnvaph.be') in te vullen, af te drukken en te versturen per post. 

Op basis van de checklist zal de noodsituatie beoordeeld worden. Er wordt een beoordeling en beslissing opgemaakt door : 
  • de coördinatoren zorgregie gedurende de periode van 1 april 2016 tot 1 juni 2016. De briefwisseling verloopt via de Provinciale kantoren;
  • de Provinciale kantoren van de provincie waar de cliënt gedomicilieerd is vanaf 1 juni 2016. 

Deze beslissing wordt geregistreerd in www.mijnvaph.be en de aanvrager en/of de ondersteuner worden op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

Opgelet ! Vanaf 1 juni 2016 verschuift de bevoegdheid van de noodsituaties van de Cel Zorgregie naar de Provinciale kantoren. Vragen met betrekking tot noodsituatie kunnen vanaf dan gericht worden aan de Provinciale kantoren (t.a.v. het interdisciplinair team). 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments