Aanvraagformulier persoonsvolgend budget na noodsituatie

Indien voor een persoon die het tijdelijk budget noodsituatie heeft gekregen, blijkt dat de nood aan door het VAPH gefinancierde ondersteuning niet van tijdelijke aard is, moet vóór het beëindigen van de (eerste) 10 weken noodsituatie een 'aanvraagformulier persoonsvolgend budget na noodsituatie' ingevuld worden. 

Dit aanvraagformulier is terug te vinden op de website van het VAPH. Deze zal op termijn ook ter beschikking gesteld worden via www.mijnvaph.be

De aanvrager en/of de ondersteuner vullen dit aanvraagformulier in en versturen deze via de applicatie of per post naar het VAPH. 

Het provinciaal kantoor van de provincie waar de cliënt gedomicilieerd is, zal de noodsituatie beoordelen op het al dan niet tijdelijke karakter. Wanneer hieruit blijkt dat de noodsituatie niet van voorbijgaande aard is, wordt de procedure Aanvraag PVB na noodsituatie gestart. De beslissing wordt geregistreerd in www.mijnvaph.be en de aanvrager en de ondersteuner worden op de hoogte gebracht van deze beoordeling. 

Om de budgethoogte te kunnen bepalen, moet de aanvrager een ondersteuningsplan PVB opstellen en dient er een objectivering van de ondersteuningsnood te gebeuren door een multidisciplinair team. Het dossier wordt niet voorgelegd aan de Regionale Prioriteitencommissie.

Voor meer informatie zie verder infowijzer - procedurele module Ondersteuningsplan PVB (OP PVB) en inhoudelijke module PVB na noodsituatie

Belangrijk ! Indien het traject van vraagverheldering (met inbegrip van het opstellen van het ondersteuningsplan PVB) langer duurt dan 12 weken (i.e., het moment waarop het tijdelijk budget noodsituatie afloopt), dan wordt in eerste instantie een voorlopig plan i.f.v. de budgetbepaling aan het VAPH bezorgd. Dit voorlopig plan is het 'aanvraagformulier persoonsvolgend budget na noodsituatie'. Op basis hiervan wordt een voorlopige budgethoogte bepaald voor een periode van maximum 12 maanden. Na het insturen van het definitieve ondersteuningsplan PVB en multidisciplinair verslag wordt de definitieve budgethoogte bepaald.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments