Aanvraagprocedures

Voor een aantal vormen van handicapspecifieke ondersteuning (hulpmiddelen en aanpassingen - persoonsvolgend budget - verplaatsings-en verblijfskosten gewoon onderwijs) heeft men een goedkeuring VAPH nodig. Hiervoor moet men een aanvraagprocedure doorlopen. Onderstaande aanvraagprocedures zijn mogelijk: