Aanvraag noodsituatie

Juridische basis

- Hoofdstuk 4 - afdeling 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget  Voor personen met een handicap die zich in een noodsituatie bevinden en dringend nood hebben aan VAPH-specifieke ondersteuning, voorziet het VAPH een versnelde aanvraagprocedure. 

De aanvrager moet hierbij een Checklist 'noodsituatie PVF'  indienen bij het VAPH. In geval van een noodsituatie moet geen ondersteuningsplan PVF of multidisciplinair verslag aangeleverd te worden. Vervolgens gaat het VAPH op basis van de gegevens in de checklist na of de situatie waarin de aanvrager zich bevindt, voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Deze beslissing gebeurt binnen de 14 dagen na ontvangst van de ingevulde checklist 'noodsituatie'. De aanvrager heeft hierna vier maanden de tijd om dit budget te activeren.

Als het VAPH erkent dat de persoon zich in een noodsituatie bevindt, kan een tijdelijk budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor een periode van maximaal 22 weken worden toegewezen. Dit budget kan zowel als cash, als voucher of als een combinatie van beide, ingezet worden.

De budgethoogte is afhankelijk van de ondersteuningsfuncties die gevraagd worden via de checklist noodsituatie:

- Vraag naar dag- en woonondersteuning (eventueel aangevuld met individuele ondersteuningsfuncties): budgetcategorie X.
- Vraag naar woonondersteuning (eventueel aangevuld met individuele ondersteuningsfuncties): budgetcategorie V.
- Vraag naar dagondersteuning (eventueel aangevuld met individuele ondersteuningsfuncties): budgetcategorie IV.
- Vraag naar enkel individuele ondersteuningsfuncties: budgetcategorie II.

Voor meer informatie hierover zie verder infowijzer - procedurele module Checklist 'noodsituatie PVF'' en infowijzer - inhoudelijke module Noodsituatie

Voor heel wat personen die een tijdelijk budget 'noodsituatie' hebben gekregen, blijkt dat de nood aan door het VAPH gefinancierde ondersteuning niet van tijdelijke aard is.
De nood aan zorg en ondersteuning kan na afloop van de periode van 22 weken niet zonder specifieke VAPH gefinancierde ondersteuning (ondersteuning uit cirkel 5)  gelenigd worden, de noodsituatie blijft met andere woorden bestaan. In dergelijke situaties kan een PVB na noodsituatie aangevraagd worden.

Voor meer informatie hierover zie infowijzer - procedurele module Aanvraag PVB na noodsituatie 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments