Aanvraag spoedprocedure

juridische basis 

- Hoofdstuk 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget 



Voor personen met een snel degeneratieve aandoening voorziet het VAPH een aparte aanvraagprocedure. Om een aanvraag spoedprocedure in te dienen, vult de aanvrager een aanvraagformulier in dat de minimaal noodzakelijke informatie bevat en bezorgt hij het VAPH een medisch attest van een geneesheer-specialist in de neurologie of een specialist in de metabole aandoeningen (voor personen jonger dan 21 jaar). De persoon moet geen ondersteuningsplan PVB of multidisciplinair verslag indienen. 

Als het VAPH erkent dat de persoon voldoet aan de voorwaarden van een spoedprocedure, kunnen persoonsvolgende middelen die overeen komen met budgetcategorie X worden toegewezen.  Dit budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning wordt binnen een periode van maximaal drie maanden toegekend en kan zowel als cash, als voucher of als een combinatie van beide, ingezet worden.

Voor meer informatie hierover zie verder infowijzer - procedurele module  Aanvraagformulier spoedprocedure en infowijzer - inhoudelijke module Spoedprocedure


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments