Tweede of volgende aanvraag VAPH

Eenmaal betrokkene naar aanleiding van een eerste aanvraag door het VAPH erkend is als persoon met een handicap, wordt het eenvoudiger om een tweede, derde, en volgende vraag om ondersteuning in te dienen. Afhankelijk van de vraag zal het dossier beoordeeld worden door de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC), de Bijzondere Bijstandscommissie(BBC),  de administratie van het VAPH, de Regionale Prioriteitencommissie (RPC). 

Een tweede of volgende vraag zal behandeld worden door:

  • de PEC indien het gaat om een tweede of volgende vraag voor hulpmiddelen die vallen onder een interventieniveau en functiebeperking dat nog niet eerder werd toegekend;
  • de administratie van het VAPH  indien het gaat om een aanvraag voor hulpmiddelen die vallen onder een reeds eerder toegekend interventieniveau en functiebeperking;
  • de BBC indien het gaat om een aanvraag voor hulpmiddelen die niet in de refertelijst zijn opgenomen of ZUZ (zeer uitzonderlijke zorgbehoefte); 
  • de PEC indien reeds een persoonsvolgend budget werd toegekend en betrokkene een eerste vraag voor hulpmiddelen indient
  • de administratie van het VAPH en de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) indien reeds hulpmiddelen werden toegekend en betrokkene een vraag indient voor een persoonsvolgend budget (PVB)

Afhankelijk van de vorm van ondersteuning waarover de volgende aanvraag gaat, zullen één of meerdere modules van het MDV moeten aangeleverd worden. Aangezien we hier spreken over een tweede of volgende vraag gaan we ervan uit dat de aanvrager reeds erkend werd als persoon met een handicap.

Meer informatie hierover kan je vinden bij De verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem).


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments