Afgekort en voluit

BOB : Basisondersteuningsbudget 

DOP : Dienst Ondersteuningsplan 

FAM : Flexibel Aanbod Meerderjarigen 

MFC : Multifunctionele Centra

PVB : Persoonsvolgend Budget 

PVF : Persoonsvolgende Financiering 

RTH : Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

nRTH : niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning 

OP (PVF) : Ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering 

MDT : Multidisciplinair Team 

MDV : Multidisciplinair Verslag 

CRZ : Centrale Registratie van Zorgvragen 

MDT : Multidisciplinair Team 

CPH : Coördinatiepunt Handicap 

DMW : Dienst Maatschappelijk werk 

VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VFSIPH : Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap 

ITP : intersectorale toegangspoort 

IJH : integrale jeugdhulp(verlening) 


Comments