Beroep bij de arbeidsrechtbank

Gaat de persoon in kwestie niet akkoord met de definitieve beslissing (al dan niet na een voornemen) van het VAPH, dan kan betrokkene binnen de 3 maanden beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van zijn gerechtelijk arrondissement. Betrokkene doet dit door een verzoekschrift persoonlijk te bezorgen op de griffie van de rechtbank of het per aangetekend schrijven te versturen. De bevoegde arbeidsrechtbank wordt vermeld op de beslissing.  

Betrokkene ontvangt per aangetekend schrijven de beslissing die genomen werd door de arbeidsrechtbank. De Provinciale kantoren worden hiervan ook op de hoogte gebracht en geven hieraan het nodige gevolg.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments