Beslissingscommissies

Bij een aantal vormen van handicapspecifieke ondersteuning (hulpmiddelen en aanpassingen - Persoonsvolgend budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning - verplaatsings-en verblijfskosten) heeft men een goedkeuring van het VAPH nodig. Om deze goedkeuring te verkrijgen, moeten de vragen tot ondersteuning in bepaalde gevallen voorgelegd worden aan één of meerdere beslissingscommissies. 

Volgende beslissingscommissies zijn werkzaam binnen het VAPH :