Bijzondere bijstandscommissie (BBC)

Een aanvraag voor hulpmiddelen of aanpassingen die niet op de refertelijst voorkomen, of die een stuk duurder zijn dan het refertebedrag, kan voorgelegd worden aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC). Voorwaarde is wel dat de tussenkomst niet reglementair is uitgesloten en dat voldaan is aan de algemene en specifieke voorwaarden. 

Het is belangrijk dat bij de aanvraag onmiddellijk duidelijk gemaakt wordt of hulpmiddelen aangevraagd worden via de procedure van de BBC.  Bij de aanvraag dient een offerte of factuur te worden toegevoegd.

➥ Voor meer informatie hierover zie infowijzer - Module hulpmiddelen en aanpassingen - Bijzondere Bijstandscommissie [BBC]


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments