Aanvraag maatschappelijke noodzaak

Bij personen met een handicap die zich in een situatie van verwaarlozing of misbruik bevinden, is het zelden zo dat zij plots zonder enige vorm van ondersteuning komen te staan. Hierdoor is de procedure noodsituatie op deze groep niet van toepassing. Om ook aan deze groep van personen met een handicap een antwoord te bieden, is er voor maatschappelijke noodzaak een aparte procedure uitgewerkt. 

Indien maatschappelijke noodzaak van toepassing is op de situatie van de persoon met een handicap, kan de persoon verzoeken om de aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak vast te stellen. De persoon met handicap doorloopt hierbij de reguliere procedure voor vraagverheldering en budgetbepaling met een ondersteuningsplan PVB en objectivering van de handicap en/of de ondersteuningsnood om de budgethoogte te bepalen. 

De persoon met een handicap kan via het ondersteuningsplan PVB, waarin vragen zijn opgenomen oover de prioriteit van de ondersteuningsvraag, verduidelijken waarom er in zijn/haar situatie sprake is van maatschappelijke noodzaak en hiervoor de nodige motivering aanleveren. Het multidisciplinaire team vult de checklist prioritering in om het ernstig misbruik of de ernstige verwaarlozing aan te tonen. Deze checklist wordt vervolgens beoordeeld door de Regionale Prioriteitencommissie (RPC), waarbij beslist wordt of maatschappelijke noodzaak kan worden toegekend of niet.

Wanneer de leden van de RPC van oordeel zijn dat er voldoende elementen aanwezig zijn om te spreken van maatschappelijke noodzaak, komt de ondersteuningsvraag van de persoon in een automatische toekenningsgroep terecht.

1.1. Overgangsmaatregelen

Maatschappelijke noodzaak vormt één van de automatische toekenningsgroepen van het VAPH. Deze groep zal echter niet worden opgestart bij de implementatie van PVF, maar zal wellicht op 1 januari 2017 van start gaan (onder voorbehoud van politieke wijzigingen). Vermits maatschappelijke noodzaak wel kan worden aangevraagd vanaf 1 april 2016 worden overgangsmaatregelen voorzien. In de tussenperiode, totdat deze automatische toekenningsgroep wordt opgestart, zullen ondersteuningsvragen waarbij sprake is van maatschappelijke noodzaak automatisch terechtkomen in prioriteitengroep 1. Deze vragen zullen worden gemarkeerd binnen deze prioriteitengroep en zullen na de effectieve opstart alsnog voorrang krijgen op andere ondersteuningsvragen.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be


Comments